مدیریت فناوری و نوآوری

آموزش مهارت‌های تخصصی

آزادانه برنامه‌ریزی کنید

با دوره ‏های مجازی ما

مدیریت منابع انسانی

استفاده مناسب از سرمایه‌های موجود

دوره های اخیر

دوره های ویژه

بسته های آموزشی

نوشته های اخیر

پارک علم و فناوری اراک

برگزاری دوره آموزش آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری برای شرکت‏های دانش بنیان با تمرکز بر ثبت اختراعات در پارک علم و فناوری اراکدوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری، روز سه‌شنبه 23 آذرماه، توسط آکادمی فازینو برای دانش‌پ

جدیدترین مطالب

دسته های ویژه